Брошура на пациента

БРОШУРА за пациента

Харта за правата на пациента

„Първа частна МБАЛ-Враца”ЕООД гр.Враца, осъществява своите диагностични, лечебни, рехабилитационни и учебни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко - защита на тяхното човешко достойнство. 

ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, потърсил помощ в болницата, ИМА ПРАВО:

 1. Да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол, възраст и етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.
 2. Да знае името на лекаря, който го лекува и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.
 3. Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато пациентът е в състояние, което ограничава възможността му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.
 4. Да приеме или отхвърли предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващи алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложеното лечение, пациентът може да упражни в рамките на действуващите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.
 5. Да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура. Съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.
 6. Да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията, свързани с диагностиката и лечението му, да се провеждат дискретно.
 7. Да получи пълна информация и обяснения, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.
 8. Да се възползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.
 9. Да бъде запознат с Правилника на отделението и задълженията, които засягат поведението му като пациент.
 10. Да бъде запознат с разходите по лечението му, незавивимо от източника на плащане.
 11. Да получи добро медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизнения си път естествено и с достойнство.
 12. Да прави оплаквания пред МЗ, РЗОК и Администрацията на болницата, когато правата му, посочени в ХАРТАТА са накърнени.

ЗА ПАЦИЕНТИ, които не са навършили 18-годишна възраст или са под запрещение, горепосочените права се предявяват от техните законни представители.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА

 1. Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинската професия с уважение и респект.
 2. Носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен начин на живот.
 3. Трябва да споделя с лекаря всичко относно своето заболяване без да крие информация, която е важна за диагностиране на заболяването.
 4. Активно да съдейства на лекаря по време на лечебно възстановителния процес.
 5. Да спазва стриктно предписания му режим и лечение.
 6. При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията, за което подписва Декларация.
 7. Длъжен е да спазва установените правила в „Първа частна МБАЛ-Враца”ЕООД, докато се провежда лечението му.

Грижа за Вас

Вие скоро ще постъпите в болницата, може би за първи път. От името на целия ни медицински персонал Ви казваме ДОБРЕ ДОШЛИ!

По принцип престоят в болницата никога не е особено приятен, но ние ще се постараем престоят Ви при нас да бъде възможно по-лесен и удобен.

Този наръчник ще ви помага в подготовката и приема в болницата. Той ще Ви представи медицинското обслужване и живота в болницата, какви услуги се предлагат и накрая за подготовката при изписване и прибиране в дома Ви.

Моля предайте тази брошура на Ваш роднина или близък приятел, който има намерение да Ви посети!

Преди да постъпите в болница

Постъпването /Хоспитализацията/ Ви в болницата става с „Направление за хоспитализация” в планов порядък. Вие можете да бъдете насочен за лечение при нас от личен лекар, специалист от извънболничната помощ, бърза помощ, други лечебни заведения или по Ваше желание. Вашият личен лекар или специалист ще определи кога ще постъпите в съответното отделение и ще запише датата за прием в „Направлението за хоспитализация”.

При приемането лекарят ще обсъди с Вас рисковете на лечението и желанието за лечение. Ако сте съгласен с предложеното от лекаря лечение или откажете да се лекувате, Вие ще подпишете декларация.

Лечението срещу заплащане се извършва в следните случаи: лечение на здравно неосигурени лица; лечение на чуждестранни граждани, съгласно Наредба №30 на МЗ.

Преди да постъпите в болницата Вие трябва:

 • да се информирате от личния си лекар за това;
 • да организирате /ангажирате/ роднини или приятел, който да Ви докара в болницата и да Ви чака докато бъдете приет, да вземе всички Ваш лични вещи и ценности, от които няма да се нуждаете по време на престоя Ви при нас.


Какво трябва да носите

Моля, носете с Вас:

 • връхна дреха /жилетка;
 • халат, пеньоар;
 • гребен, четка за коса;
 • носни кърпи;
 • собствена нощница или пижама пожелание;
 • самобръсначка;
 • пантофи, чехли;
 • сапун, хавлия и малка кърпа;
 • паста и четка за зъби;
 • чаша за вода и чай;
 • вилица и лъжица.

 

Ако нещо от този списък го нямате, но се нуждаете от него, може да си го набавите допълнително.

 

Проучване /Лекарствена история:

 1. Документ за самоличност /лична карта/;
 2. Здравна книжка;
 3. Медицинско направление;
 4. Епикризи за преминали заболявания;
 5. Рентгенови снимки;
 6. Фишове от лабораторни изследвания;
 7. Приеманите от Вас лекарства.


Вие трябва да сте сигурен, че Вашият личен лекар е подписал формуляра за медицинското направление и е отбелязал, че приемате или не лекарства до момента.

Ако вземате лекарства, моля да ги покажете на сестрата в отделението или на лекуващия лекар!!!

Четене и писане:

Ако можете и искате, донесете си книги, пособия за писане, хартия и други такива.

Телевизия и радио:

Има телевизор във всяка болнична стая. Желателно е да се ползва без да се нарушава почивката и лечението на останалите пациенти.

Важни и полезни телефонни номера:

Моля, донесете си бележник с адресите и телефонните номера на ваши роднини или приятели, с които можем да контактуваме.

 
 
Какво не трябва да носите

 • Алкохол (Алкохол не се позволява, защото пречи на Вашето лечение.)
 • Дрехи - Гардеробното пространство в отделението е ограничено, така че моля ви не носете ненужни дрехи. Цивилни дрехи могат да се внесат в отделението само при специални обстоятелства.
 • Пари и ценности - Моля, не носете бижута, скъпоценности и големи суми пари с Вас. Ще имате нужда само от малка сума пари за лични нужди. Болничното заведение не може да поеме отговорност за липса на бижута и пари в брой, които пациентите държат лично при себе си.


Когато пристигнете в болницата

Вашето направление за хоспитализация - то ще Ви посочи в кое отделение ще бъдете настанен;

Kогато достигнете до главния болничен вход, помолете на информация за съдействие и ще Ви бъде показан пътя към търсеното от Вас отделение.

Когато намерите Вашето отделение

Когато постъпите на лечение в съответното отделение ще Ви посрещне медицинска сестра. Тя ще ви запознае с вътрешния ред на отделението.

Моля кажете на медицинския персонал, ако Вие:

 • вземате някакви медикаменти /лекарства;
 • имате алергия към медикаменти или храни;
 • нуждаете се от медицински удостоверения докато сте в болницата;
 • използвате Вашата електрическа самобръсначка или друго ел. средство;
 • вашите роднини не могат да Ви посещават през определеното за посещение време поради заетост и за това се нуждаят от друго време за посещение (ако е възможно да им се разреши).

 
 
Животът в болничното отделение

Денят в болницата започва рано, винаги има много дейности, които да бъдат извършени в отделенията. Макар да Ви се стори дълъг денят, той свършва по-рано отколкото сте свикнали, но почивката е много важна, за да си възстановите здравето.

Медицинска информация:

Информацията относно Вашето лечение е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информация на никого, освен на Вашия личен лекар. Моля питайте лекуващия лекар или дежурната медицинска сестра ако искате да знаете всичко за вашето състояние, за лечението или за медикаментите, които приемате. Ако имате болки или не се чувствате добре, моля, не се притеснявайте да им кажете. По Ваше желание персоналът няма да уведомява или ще уведомява роднините ви за Вашето здраве.

Пушене:

Пушенето в цялата сграда е абсолютно забранено със заповед.
Много се надяваме да не пушите през целия престой в заведението, защото това е вредно за всички. Някои хора считат престоя в болницата за идеалната възможност да откажат цигарите/тютюнопушенето/.

МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА:

Пушенето в отделението е забранено;
Ако се налага да пушите попитайте медицинската сестра къде може да се пуши;
Помолете посетителите да не пушат докато са на посещение в отделението;

МОЛЯ, ЗАБЕЛЕЖЕТЕ:

Има сигурни доказателства, че съществува повишен риск при операции и анестезии при пациенти, които пушат;
Анестезиолозите апелират всички пациенти, на които им предстои хирургична операция да преустановят тютюнопушенето два месеца преди осъществяването й.

Ако не можете да спазите горното предписание, ще е добре да не пушите поне 24 часа преди това.

Храна:

Храната се сервира в отделенията приблизително в следните часове:

Закуска 7.00 ч.
Обяд 12.00 ч.
Вечеря 18.00 ч.

Храненето се извършва в столовата към кухненския блок в отделенията.

За болните, чието здравословно състояние не позволява придвижването им до столовата, храната се поднася в болничната стая от помощния персонал.

Собствена храна на пациента:

Политиката на болницата е да ограничава внасянето на хранителни продукти отвън, поради хигиенни и здравни съображения. Ако искате да внесете малотрайни хранителни продукти, моля първо се обадете на медицинския персонал.

Вестници, книги и болнично пазаруване:

Вестници, периодична литература и друго четиво се предлагат в района на болницата. Можете също да си купите тоалетни и други принадлежности.

Телефон:

Ако се нуждаете от телефон да се обадите на роднина или приятел, моля помолете медицинската сестра да Ви съдейства. Ако здравословното Ви състояние позволява придвижването, можете да ползвате телефона на Регистратурата, ако не – служебен мобилен апарат.

Личното пране:

Болницата е затрупана с извънредно голямо количество пране, затова помолете роднини или приятели да Ви помогнат с прането на Вашите лични дрехи.

Медицински персонал:

Всеки, който постъпва нашата болница е обгърнат от грижите на специалист, чието име ще научите в отделенията. Освен това на Ваше разположение ще бъде екип от лекари, които ще се грижат за Вас всеки ден.
Вашият лекар ще ви посещава редовно, ще прави и визитациите, за да наблюдава развитието и следи лечението Ви.

Медицински сестри:

Те са отговорни за това, да се уверят, че Ви е оказана необходимата грижа и медицинското Ви лечение се провежда правилно и ефективно съгласно предписанието на лекуващия лекар.

Друг персонал:

Физиотерапевти, рентгенолози, терапевти, лаборанти, портиери са част от персонала, посещаващ отделенията.
Помагайте при обучението на персонала.

Една или няколко медицински сестри – стажанти могат да се присъединят към наблюдаващия Ви екип от лекари и медицински специалисти. По този начин стажантите могат най-добре да изучават професията . Вие ще бъдете запитан дали желаете студент да се запознае със състоянието Ви  и да участва в манипулациите, за което ще подпишете Декларация.

Време за посещение

Времето за посещение е регламентирано, но е различно за всяко отделение, затова се информирайте лично от персонала на конкретното отделение.

 
Изписване

За изписването Ви от болницата ще бъдете уведомени предварително. Ако желаете ще уведомим близките Ви.

 

При желание да напуснете и лекарят не е съгласен с това, ще подпишете документ, свалящ от болницата всякаква отговорност.
Болничният лекар ще напише разяснение /епикриза/ за личния Ви лекар за лечението, което Ви е проведено. Вие трябва лично или по пощата да му предадете това писмо.

Уверете се, когато напускате отделението, че имате:

 • Всички необходими лекарства, от които се нуждаете;
 • Всички медицински удостоверения, за които сте настоявали;
 • Датите и времето за всички, предстоящи контролни прегледи, ако имате насрочени такива;
 • Дрехи за пътуване;
 • Някой който да Ви откара у дома /можете да ползвата наш транспорт, за което заплащате на касата на болницата, съгласно Ценоразпис на болницата/.


Когато се прибирете вкъщи

Ако намирате домът си различен, това е защото сте прекарали известно време на друго място. Не се притеснявайте от това – нормално е. Необходимо е време за адаптация /приспособяване/.

Ако имате някакви специфични проблеми не се колебайте да се свържете с Вашия лечен лекар или с нас на предоставения от отделението телефон.

Политиката на болницата е ориентирана към съвременни методи на лечение и проследяване хода на Вашето заболяване.

МОЛЯ, НЕ ВЗЕМАЙТЕ СЪС СЕБЕ СИ НИКАКВО БОЛНИЧНО ИМУЩЕСТВО.
НИЕ ЩЕ ИМАМЕ НУЖДА ОТ НЕГО ЗА ДРУГ ПАЦИЕНТ.


Съвети, предложения и коментари

Ако имате оплаквания, без да се притеснявате може да подадете жалба до Началника на отделениетоq Управителя на болницата или друга институция, кутия за жалби, похвали и предложения, която се намира на входа на Болницата.

Пациентите трябва да знаят, че болницата пази информация за тях и лечението им в специализирана система.

Тази система предлага най-доброто, от което се нуждае пациентът и служи за нуждите на здравеопазването.

Информацията се счита за поверителна и не може да бъде предоставена на лице, което не е ангажирано с прякото лечение на пациента.

 

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ, ЗА КОИТО ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С НЗОК


КП
Клинични пътеки

 

 

 

 

 

 

50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

53

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

56

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

57

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити

61

Диагностика и лечение на мултиплена склероза

62

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

78

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

78.1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

79

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

88

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

88.1

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

89

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

89.1

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

90

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания

90.1

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

91

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

217

Оперативни процедури

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

220>

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

224

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП……“

 

 

 

АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ, ЗА КОИТО ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С НЗОК

№ АПр Амбулаторни процедури

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

24

Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

26

Амбулаторни хирургични процедури

30

Напасване на протеза на горен или долен крайник

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с възпалителни полиартропатии и спондилопатии