КАТ /Скенер/

РАЗПОЛАГАМЕ С МОДЕРЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ /СКЕНЕР/ И РАБОТИМ С НАПРАВЛЕНИЯ ПО ЗДРАВНА КАСА

3000 гр.Враца, бул. "Втори Юни" № 96-А
/срещу бившия Химически техникум/
За информация и записване : 
Регистратура  - 092 66 35 50 и 0886 23 12 69

Най-модерният апарат за компютърна диагностика /Скенер/ в Северозападна България - General Electric LightSpeed 8. Извършват се всички видове контрастни изследвания за постигане на точна диагноза и проследяване на ефекта от проведеното лечение.


ПРЕДИМСТВА :

 • Лесен и безпроблемен достъп до нас;
 • Получаване на резултатите в най-кратки срокове, в деня на изследването;
 • Извършване на прегледи с талон-направление към Здравната каса;
 • Най-ниско лъчево натоварване. Апарата разполага с автоматична функция за предпазване на пациента от облъчване;
 • Провеждане на контрастни изследвания на всички органи и системи в човешкото тяло посредством автоматичен инжектор.


ВЪЗМОЖНОСТИ : 

 • Скенер на глава и шия с оцветяване на съдовете за откриване на стеснение, аневризми и атеросклеротични промени. Триизмерна реконструкция на мозъчното кръвообръщение за откриване на съдови аномалии и тумори;
 • Скенер на ухо, око и околоносните кухини, с възможност за триизмерни реконструкции с висока диагностична стойност;
 • Скенер на гръден кош и бял дроб. Диагностика на заболявания на гръдната стена, плеврата, белодробният паренхим и въздухоносните пътища. Компютърна ангиография - изобразяване на кръвоносните съдове с контраст. виртуална бронхоскопия;
 • Скенер на корем и малък таз. Изследване на черния дроб с контраст за откриване на единични и множествени лезии и точна диагностика посредством многофазово скениране. Оценка на патологичните промени при пациенти с чернодробна цироза. Диагностика на заболявания на панкреаса - остър и хроничен панкреатит, тумори. Постоперативна оценка.
 • Скенер на бъбреците и провеждане на компютърна урография с триизмерна реконструкция и едновременно изобразяване на бъбреците, уретерите и пикочния мехур. Стадиране на карцинома на простата.
 • Скенер на дебелото черво с най-големи възможности за профилактика, откриване и стадиране на туморите в тази област. Виртуална колоноскопия - най-съвременният метод за скрининг в Европа и САЩ.
 • Скенер на малък таз и предоперативно стадиране при злокачествени заболявания на яйчниците и матката.
 • Скенер в Ортопедията и травматологията. Изключително прецизна диагноза на всички видове доброкачествени и злокачествени тумори на костите и ставите. Фрактури на костната система и триизмерни реконструкции на зоните на интерес. Методиката е много информативна при заболявания на тазобедрените стави и тазовия пръстен, гръбначния стълб.

 

ЦЕНОРАЗПИС

 ПЛАТЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАТ /СКЕНЕР/ И МАМОГРАФ

Вид изследване Цена в лева

1

КАТ на глава без контраст

98.00

2

КАТ на лумбални прешлени без контраст

98,00

3

КАТ на коремни органи

120.00

4

КАТ на бял дроб

120.00

5

КАТ на две зони /напр. глава и коремни органи/

150.00

6

КАТ на шия с горен медиастинум

120.00

7

Виртуална колоноскопия /без направление/

160.00

8

Виртуална колоноскопия /с направление/

50.00

9

КАТ на две зони /с направление за една/

50.00 доплащане

10

Съдова програма на глава с реконструкция

120.00

11

За допълнителна реконструкция /с талон/

20.00 доплащане

12

Контраст от 50 мл.

50.00

13

Разчитане на хартиен носител

5.00

14

Поставяне на абокат за изследване с контраст

5.00

15

Поставяне на Урбазон за изследване с контраст

5.00

16

Потребителска такса

2.90

17

Мамография /без талон/

20.00

18            Контраст от 100 мл.                                                                                                                                                                                                                                           75.00

19            Еднократна спринцовка за инжектор за изследване с контрастно вещество                                                                                                                                              15.00