Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Началник отделение: д-р Мариян Дуканов

специалист по анестезиология и интензивно лечение

 


Специалисти:

д-р Христо Вачев - специалист по анестезиология и интензивно лечение
Д-р Пламен Блажев – специалист по анестезиология и интензивно лечение
д-р Карина Сълова – специалист по анестезиология и интензивно лечение
 

Отделението по анестезиология и интензивно лечение на „Първа частна МБАЛ-Враца“ЕООД е с ІІ ниво на компетентност. Намира се в База 3 на болницата /ул.Ген.леонов№ 95. Извършва комплекси от диагностични и терапевтични дейности за възстановяване на преустановени основни жизнени показатели (сърдечна дейност, дишане, функции на ЦНС) при пациенти в състояние на клинична смърт, комплекс, означаван като кардио-пулмонална ресуститация.

Отделението е оборудвано съгласно съвременните изисквания и разполага със най-съвременна медицинска апаратура.

ОАИЛ разполага с анестезиологичен сектор, който обслужва 2 операционни зали към Отделение по Ортопедия и травматология.

Има изградена система за подобряване ефективността и качеството на лечебните дейности и грижите за болните.
 

№ АПр Наименование – АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви