Отделение по вътрешни болести

 

Началник отделение: д-р Боряна Николова

специалист по Вътрешни болести и Гастроентерология

 


Специалисти:

д-р Таня Цветанова – специалист по Вътрешни болести и по Ревматология
д-р Галина Лалковска - специалист по Вътрешни болести и по Ендокринология и болести на обмяната
д-р Петя Стайкова - специалист по Вътрешни болести и по Ендокринология и болести на обмяната
д-р Маргарита Петрова - специалист по Вътрешни болести и по Нефрология
д-р Адрияна Стойчева - специалист по Вътрешни болести и Нефрология
д-р Добромир Драгойчев - специалист по гастроентерология
д-р Иван Димитров - специалист по ревмокардиология

д-р Светослава Рибалкина - Специализант по Гастроентерология
 

Старша медицинска сестра: Милена Георгиева

Отделението по Вътрешни болести на „Първа частна МБАЛ-Враца“ЕООД е с ІІ ниво на компетентност. Намира се в База 3 – ул. „Ген.Леонов“ № 95 /Сградата на бившата стоматология – 3 етаж/. В него се осъществяват дейности по вътрешни   болести; ендокринология и болести на обмяната; гастроентерология; нефрология; ревматология.

В Отделението се извършва диагностика и лечение на пациенти с остри и хронични обострени заболявания.

Отделението разполага с необходимата апаратура и кадрови ресурс за извършване на:

  • ендоскопски процедури на ГИТ, включително и интервенционални.
  • абдоминална УЗ-диагностика, включително и Doppler-УЗД.
  • ехография на щитовидна жлеза.


В отделението има стая за интензивно наблюдение с 3 легла; кабинет за обучение на диабетно болни; ендоскопски кабинети за горна и долна ендоскопия оборудвани с видеоендоскопска апаратура последно поколение и ехографски кабинет.

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 14 клинични пътеки и 3 амбулаторни процедури.
 

№ КП Наименование - КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

 

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт /за лица над 18 години/

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт /за лица над 18 години/

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит /за лица над 18 години/

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво /за лица над 18 години/

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума /за лица над 18 години/

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) /за лица над 18 години/

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания /за лица над 18 години/

78.1

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

79

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза /за лица над 18 години/

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит /за лица над 18 години/

88.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

89.1

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

90.1

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

91

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

 

АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП……“

 

№ АПр Наименование – АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с  възпалителни полиартропатии и спондилопатии