Ценоразпис

БОЛНИЧНИ ТАКСИ

За предоставяне на здравни услуги на лица, които не са здравноосигурени по закона за здравното осигуряване или международен договор и на допълнително поискани услуги от лица, които са здравноосигурени

Хоспитализираните по клинична пътека здравно осигурени лица заплащат по тази ценова листа само стойността на допълнително поисканите услуги и потребителска такса в размер на 5.80 лв. /пет лв. и осемдесет ст./ за един ден болнично лечение, но не повече от 10 /десет/ дни годишно.

 

I. Преглед, консултация и документи   Цена в лв. за български граждани Цена в лева за лица, които не се ползват с правата на български граждани

1

Преглед от лекар в ПКК на отделението

Специалист

30.00

60.00

2

Вторична консултация от лекар в ПКК на отделението

Специалист

20.00

40.00

3

Индивидуален пост от медицинска сестра

За 12 часа

30.00

60.00

4

Индивидуален пост от санитар

За 12 часа

20.00

50.00

5

Медицински документ/или електронен носител

Дубликат

5.00

10.00

6

Ксерокопие  на документ

За 1/една/ страница

0.30

5.00

7

Издаване на дубликат на рентгенография или КАТ на електронен носител /диск/

За 1 /един/ брой

5.00

10.00

7

Осигуряване на транспорт /линейка/ по желание на пациентите

на км.

0.90

3.00

8

Такси за лица, пожелали сами да останат в ЛЗ

Цена за 1 ден, с включена храна и легло

35.00

50.00

 

ЦЕНОРАЗПИС

За предоставяне на здравни услуги по клинични пътеки на лица, които не са здравноосигурени по закона за здравното осигуряване или международен договор

КП № НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ Цена в лв. за български граждани Цена в лв. за лица, които не се ползват с правата на български граждани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

730

876

 

4

51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

3 000

3 600

 

5

52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

850

1 020

 

6

53

 

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

1 000

1 200

 

7

56

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

500

600

 

8

57

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити

2 000

2 400

 

9

61

Диагностика и лечение на мултиплена склероза

650

780

 

10

62

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

400

480

 

11

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

231

280

 

12

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

600

720

 

13

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

850

1 020

 

14

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

1 200

1 440

 

15

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

605

726

 

16

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

920

1100

 

17

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

1 100

1 320

 

18

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания 

700

840

 

19

78.1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

660

792

 

20

79

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

341

410

 

21

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит 

500

600

 

22

88.1

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 

400

480

 

23

89.1

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години 

500

600

 

24

90.1

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

750

900

 

25

91

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

500

600

 

26

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

550

660

 

27

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

700

840

 

28

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

1 200

1 440

 

29

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение

800

960

 

30

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

1 819

2 183

 

31

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник /само за кодове 78.59; 79.25; 79.29; 79.35; 79.36; 79.55; 79.86; 79.87; 81.40; 81.42; 81.43/

2 050

1 460

 

32

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

1 257

1 510

 

33

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

910

1 092

 

34

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност / само за кодове 77.12; 77.13; 77.22; 77.23; 77.32; 77.33; 79.31; 79.51; 79.81; 79.82; 79.83; 80.81; 80.82; 80.83; 81.23; 81.24; 81.25; 81.71; 81.73; 81.74; 81.82; 82.35; 83.63; 83.87; 83.88; 84.04; 84.05; 84.06; 84.07; 84.3/

1 000

1 200

 

35

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

460

552

 

36

224

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

1 200

1 440

 

37

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

500

600

 

38

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

50 лв. за леглоден

60 лв. за леглоден

 

39

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

54 лв. за леглоден

65 лв. за леглоден

 

40

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние

100 за леглоден

 

120 за леглоден

 

41

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система

40 лв. за леглоден

48 лв. за леглоден

 

42

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система

40 лв. за леглоден

48 лв. за леглоден

 

43

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

60 лв. за леглоден

72 лв. за леглоден

 

44

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

400

480

 

45

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система

482

578

 

46

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система

330

396

 

47

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции

482

578

 

48

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

330

396

 

49

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

120

145

 

 

 

АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП……“

80% от цената на КП

+20%