За нас

Първа частна СБАЛОТ е разкрита през 2007 г. като ЕООД. От самото си създаване болницата е акредитирана от МЗ с максикума 5 звезди за 5 години и работи по договор с НЗОК за всички клинични пътвки в областта на ортопедията и травматологията.

Болницата разполага с амбициозен екип от високоспециализирани лекари в сферата на ортопедията и травматологията и използва консултантски услуги на водещите хабилитирани лица в България.

Ние поддържаме работни контакти с водещите европейски центрове по ортопедия и травматология, като се стремим да въведем техния модел на работа на територията на Северозападна България

Първа частна МБАЛ е еднолично дружество с ограничена отговорност с адрес на управление : Република България, гр.Враца, ул. “Скакля” № 6.

Лечебното заведение осъществява своята дейност на следните адреси : гр.Враца, ул. „Скакля” № 6, гр.Враца, бул.”2-ри Юни” № 96-А и ул. „Ген.Леонов” № 95.

Ръководство на Първа частна МБАЛ:


Д-р Пламен Блажев – Управител
тел. : 0878 66 05 01


Таня Ралчовска – Главна медицинска сестра 
тел. : 0885 68 76 40

 

Анета Йорданова – Главен счетоводител
тел. : 0879 80 62 12


Болницата се състои от следните функционално обособени структурни блока:   

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН, включващ:
Приемно-консултативни кабинети:

 • Регистратура
 • Манипулационна
 • Ортопедичен кабинет
 • Урологичен кабинет
 • Неврологичен кабинет
 • Кабинет „Вътрешни болести”
 • Кабинет “Преданестезиологична консултация”
 • Приемен кабинет на “Отделение по физикална и рехабилитационна медицина”

Санитарен пропусник
Помещение за покойници

СТАЦИОНАРЕН БЛОК, включващ :

 • Отделение по “Ортопедия и травматология” -  16 легла, в т.ч. 4 легла за продължително лечение
 • Отделение по “Анестезиология и интензивно лечение” -   6 легла  
 • Отделение по “Нервни болести” -   39 легла, в т.ч. 3 легла за продължително лечение
 • Отделение по “Физикална и рехабилитационна медицина” -   28 легла
 • Отделение „Вътрешни болести” -   21 легла
 • Отделение по "Урология" - 10 легла

 
ОБЩ БРОЙ БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА - 120 легла

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК – с две операционни зали /септична и асептична/


Лечебното заведение разполага със съвременна техника за диагностика, оперативна дейност и лечение в областта на Ортопедията и травматологията, Анестезията и интензивното лечение, Нервните болести, в областта на Физиотерапията и рехабилитационната медицина. Болницата разполага с комфортни стаи със самостоятелни WC възли, климатизация и добре обучен персонал. Лечебното заведение работи с всички видове направления на Здравна каса, така както и всички държавни структури на здравеопазването в Република България. Също така се извършват и платени операции и процедури. В болницата работят 21лекари, които са специализирали в чужбина и България. Целта на основателите на клиниката е стремеж към безкомпромисно качество на предлаганите услуги и ново европейско отношение към своите пациенти.

Грижата за пациентите е приоритет за нас и тя не приключва на изхода на болницата. За да дадем повече на потърсилите лекарска помощ при нас, ние създадохме този сайт. Неговата цел е да ви запознае с услугите, които предлага Първа частна многопрофилна болница за активно лечение -Враца, със специалистите, които работят при нас и с апаратурата, която е на тяхно разположение. Тази информация ще ви послужи, когато се наложи да потърсите специализирана медицинска помощ. Тя ще ви е от полза дори, когато не разполагате с време, за да намерите подходящия за вас специалист и метод на лечение. Ако не можете да ни посетите на място, използвайте този сайт, за да се свържете с нас или да поискате съвет и консултация. Ние ценим вашето мнение! Ето защо на всяко предложение за разширяване и обогатяване на информацията в сайта, ще обърнем специално внимание.